Riktlinje för anmälan av oegentligheter

Alla de företag som ingår i Netel Group ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Detta ska prägla vårt arbete i hela värdekedjan.

Vårt hållbarhetsarbete är inriktat på följande områden:

  • Anti-korruption
  • Yttrandefrihet och integritet
  • Kundintegritet
  • Hälsa och säkerhet
  • Hållbarhet i leverantörskedjan
  • Miljöansvar

Vi uppmuntrar våra anställda, kunder, affärspartners och andra intressenter att rapportera eventuella misstankar mot att vår policy kränks. Alla inlämnade rapporter kommer att undersökas och du kommer att få återkoppling på lämpligt sätt. För mer information om vem och vad du kan anmäla se startsidan.

Tack för ert engagemang.